Als u een melding of klacht heeft over ons of over iemand anders in de praktijk dan kunt u deze melding of klacht bij ons indienen. Dit kan mondeling (telefonisch of aan de balie) of schriftelijk (via de mail of per brief). U kunt hiervoor dit formulier (PDF, 138 kB) gebruiken. Na het indienen van de klachten of melding zal, indien gewenst, zo snel mogelijk een gesprek plaatsvinden met u door de klachtenfunctionaris van V&V Huisartsen en zullen wij de eventuele veranderingen in de praktijk naar aanleiding van de klacht of melding aan u melden.

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de Huisartsen Kring Haaglanden.

Secretariaat Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden
p/a, Huisartsen Kring Haaglanden,
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag
070-3029822